Tikoulou , son amie Kasskot et son cousin Gromarto